Aleph logo Kopkatalogs
Aleph logo Reģistrēties | Beigt darbu | Lietotājs | Datubāzes | Komentāri | Palīdzība  
Aleph logo   Pārlūkošana | Meklēšana | Rezultātu saraksts | Iepriekšējie meklējumi | Mans e-plaukts | English  
 
 
  Pievienot e-Plauktam  |  Saglabāt/Sūtīt  |   

Pilns ieraksts

Formāta izvēle: Standarta Norāde MARC formāts
Autors   LinkAspazija, 1865-1943
Nosaukums   Kopoti raksti / Aspasija.
Izdošanas ziņas   Rīga : A. Gulbja apgahdibā, [1920]
Fiziskais rakst.   sēj. <1-10 > ; 20 cm.
Piezīme   Vecajā ortogrāfijā.
  1. (ceturtais izdevums) un 2. (ceturtais izdevums) iesieti vienā grāmatā. LUB
  3. (ceturtais izdevums) un 4. sējums iesieti vienā grāmatā. LUB
Saturs   Saturs: 1. sēj.Zeenijameem lasitajeem / Sazeretaja ; Aspasija un wiņas dseja / K. Dsiļleja ; Pirmee jaunibas dsejoļi, 1888-1893 ; Sarkanās puķes, 1893-1895 ; -- 2. sēj. Dwehseles krehsla, 1901 ; Peelikums: Memorandums ; Tulkojumi -- 3. sēj. Saulains stuhrits : liriska biografija: Atskats ; Bimini ; Skuķīscha gudribas grahmata ; Mahkonits pahrlaidās ; Peelikums -- 4. sēj. Seedu klehpis : liriska biografija: Beslaizites ; Silā puķe ; Papardes seeds ; Wehja rosites ; Kaķu pehdiņas ; Nahwigais seeds ; Magones -- 5. sēj. Isplesti spahrni : dsejas, 1908-1918 -- 6. sēj. Saules meita : fantāzija 6 tehlojumos ; Pateesiba ; Gadu simteņu maiņā ; Laime ; Taisnais soģis ; Puķu duets ; Saules dehls ; Prologs ; Weļu mahtes ; Schillera jubileja --
  Saturs: 7. sēj. Kā roses plaukst ; Daudsee, pahrak daudsee ; Mehness un nakts: fragments ; Elfu liktens ; Taisnais soģis ; Ehrschķu lihgawa ; Dsihwes brauzeens ; Meitenes mirte ; Sokrats un Bakschante ; Via dolorosa ; Nahwes pagalmos ; Gaisma behdsa is pasaules ; Deewa semite ; Parwwsibas augstā dseesma ; Bes wehstures -- 8. sēj. Waidelote : drahma is leischu pagahtnes 5 zehleenos -- 9. sēj. Seltite : drama 2 zehleenos ; Saudetas twwsibas : drama 5 zehleenos ; Neaissneegts mehrķis : tagadnes drama 4 zehleenos -- 10. sēj. Noweles, tehlojumi un ziti prosas raksti.
Piezīme   Dāvinātājs: LR Ārlietu ministrija : Kārļa Zariņa kolekcija
Piezīme   Zīmogs: L. J. un Ie. U. Br. Savienības Liepājas nod. LUB
  Zīmogs: Izglītības ministrijas bibliotēka inv. Nr LUB
  Zīmogs: Latv. PSR IM Latv. Valsts Pedagoģiskā instituta bibliotēka LUB
  Zīmogs: Latvijas Strādnieku Pretalkoholiskā Biedrība "Apziņa" Liepājas nodaļa LUB
  Zīmogs: Valsts Rēzeknes arodu skola LUB
  Zīmogs: Angļu valodas institūts. Izglītības Ministrija LUB
Papildapraksts   LinkDziļleja, Kārlis, 1891-1963
Persona-priekšmets   LinkAspazija, 1865-1943
UDK   Link821.174 (081.1)
Monogr. ier. nr.   000341454
LNB pakalpojums    Pasūtīt digitālu kopiju (maksas pakalpojums). 
 
Visi eksemplāri   Visi eksemplāri
Eks. pa filiālēm   LKA: abonementsLibrary Info
Eks. pa filiālēm   LNB:ArhīvsLibrary Info
Eks. pa filiālēm   LNB:Grāmatu krātuveLibrary Info
Eks. pa filiālēm   LNB:Reto gr.un rokrakstu las.Library Info
Eks. pa filiālēm   LUB:KrātuveLibrary Info

Formāta izvēle: Standarta Norāde MARC formāts


Beigt darbu - Komentāri - Palīdzība - SBA - Pārlūkošana - Meklēšana - Rezultātu saraksts - Iepriekšējie meklējumi - Datubāzes