Aleph logo IZM apstiprinātā mācību literatūra vispārējās izglītības programmu apguvei
Aleph logo   Datubāzes | Komentāri | Palīdzība  
Aleph logo   Pārlūkošana | Meklēšana | Rezultātu saraksts | Iepriekšējie meklējumi | Mans e-plaukts  
 
 
  Vienkāršā  |  Vairākos laukos  |  Paplašinātā  |   

Vienkāršā meklēšana
Ierakstiet vārdu vai frāzi
Meklēt pēc
Sekojoši vārdi?
Dzēst

Meklēšanas ierobežošana:

Valoda: Gads No: Gads Līdz: gggg (Ja neizmantojat no/līdz opciju, saīsināšanai lietojiet ? zīmi)
Izdevuma veids:

Valsts izglītības satura centra (VISC) katalogā iekļautās mācību grāmatas, metodiskos līdzekļus un mācību līdzekļus iesakām meklēt:

Hint pēc visiem laukiem
Meklēšanas laukā ieraksta jebkuru vārdu vai frāzi, kas iekļauta meklējamās grāmatas titullapā, piemēram, vārdu vai frāzi no grāmatas nosaukuma, izdevniecības nosaukuma, autora uzvārdu, u.c. Sistēma atradīs visus ierakstus, kuros minēts ievadītais vārds vai frāze.

Hint pēc grāmatas nosaukuma
Meklēšanas laukā ieraksta grāmatas nosaukuma sākumu, var rakstīt arī pilnu grāmatas nosaukumu. Sistēma atradīs visus ierakstus, kuros minēts ievadītais grāmatas nosaukums vai grāmatas nosaukuma sākums.

Hint pēc grāmatas autora
Meklēšanas laukā ieraksta grāmatas pirmā autora uzvārdu. Sistēma atradīs visus ierakstus, kuros ir minēts ievadītais autora uzvārds. Ja vēlas meklēt, norādot arī autora vārdu, tad jāievada autora uzvārds un vārds, atdalot tos ar tukšumu, piemēram, Zālīte Māra

Hint pēc mācību priekšmeta
Meklēšanas laukā ieraksta mācību priekšmeta nosaukumu (mācību priekšmetu sarakstu var skatīt šeit). Sistēma atradīs visus ierakstus, kuros ir minēts ievadītais mācību priekšmeta nosaukums.

Hint pēc klases
Meklēšanas laukā ieraksta atbilstošo klasi, piemēram, 5. Sistēma atradīs visus ierakstus, kuros ir minēta ievadītā klase. šo lauku var izmantot arī vairākām klasēm domātu grāmatu meklēšanai. Piemēram, 8.un 9.klasei domātu grāmatu varat atrast, ievadot vienu no šīm klasēm, piemēram, 8.

Hint pēc izglītības pakāpes
Meklēšanas laukā ieraksta atbilstošo izglītības pakāpi: pamatizglītība vai vidējā izglītība (vārda sākumu vai pilnu tekstu). Sistēma atradīs visus ierakstus, kuros ir minēta ievadītā izglītības pakāpe.

Hint pēc izglītības programmas veida
Meklēšanas laukā ieraksta atbilstošo izglītības programmas veidu: vispārējās izglītības programmas, mazākumtautību izglītības programmas vai speciālās izglītības programmas (frāzes sākumu vai pilnu tekstu). Sistēma atradīs visus ierakstus, kuros ir minēts ievadītais izglītības programmas veids.

Hint pēc vārda izdevēja laukā
Meklēšanas laukā ieraksta atbilstošo izdevniecības nosaukumu vai vārdu nosaukumā (piemēram, Lielvārds vai Zvaigzne ). Sistēma atradīs visus ierakstus, kuros ir minēts ievadītais izdevniecības nosaukums.

Hint pēc vārda autora laukā
Meklēšanas laukā ieraksta meklējamā autora uzvārdu. Sistēma atradīs visus ierakstus, kuros ir minēts ievadītais autora uzvārds.

Hint pēc vārda nosaukumā
Meklēšanas laukā ieraksta vārdu vai frāzi no meklējamās grāmatas nosaukuma. Sistēma atradīs visus ierakstus, kuru grāmatu nosaukumos ir ievadītais vārds vai frāze.

Hint Var rakstīt, lietojot gan lielos, gan mazos burtus.
Rakstot frāzi, aiz "Sekojoši vārdi?" atzīmējiet "Jā". Frāzes garums nedrīkst pārsniegt 60 zīmes. Rakstot frāzi, nedrīkst lietot interpunkcijas zīmes.